De brandweer

Over de brandweer

De bevolking kan rekenen op ongeveer 17.300 professionele en vrijwillige brandweerlieden (m/v/x), die ingedeeld zijn in 34 hulpverleningszones en Brandweer Brussel. Je kan de brandweer op elk moment bellen voor dringende hulp op het noodnummer 112. Als het niet dringend is, bel je beter je hulpverleningszone  op hun eigen telefoonnummer.

Interventies

De opdracht van de brandweer is natuurlijk brandbestrijding.
De brandweer heeft echter nog veel andere opdrachten. Zij treden bijvoorbeeld ook op:

  • als ambulancedienst voor spoedgevallen
  • bij verkeersongevallen, voor de bevrijding van geknelde personen
  • om de openbare weg vrij te maken na een zwaar ongeval
  • bij overstromingen, explosies, instortingen…
  • bij kleine dagelijks problemen, zoals mensen die geblokkeerd zijn in liften...
  • voor brandpreventie

Beroeps- en vrijwillige brandweer (m/v/x)

De taken van beroepsbrandweerlieden zijn dezelfde als die van vrijwillig brandweerlieden. Het verschil is dat vrijwilligers niet voltijds voor de brandweer werken. Als vrijwilliger bepaal je zelf wanneer je beschikbaar bent in overleg met je hulpverleningszone. De zone kan dus vragen om een zekere minimum tijd beschikbaar te zijn om opgeroepen te worden en als vrijwilliger stel je je beschikbaar om opgeroepen te worden wanneer het jou past.
Dit betekent ook dat voor een beroepsbrandweerman interventies en opleidingen deel uitmaken van zijn hoofdberoep, daar waar je die als vrijwilliger bovenop je gewone job doet.

Als vrijwilliger kan je ook beroeps worden. Dit noemen we “professionalisering”. Daarvoor moet je wel eerst slagen voor een examen en stage.

Hoe ziet een dag eruit?

Een zone kiest zelf het shiftensysteem dat zij wil hanteren. Dat kan betekenen dat je als beroepsbrandweer werkt:

  • in shiften van 8, 10, 12 of 24u
  • enkel in dagdienst (tijdens de kantooruren)
  • in een continusysteem (24/24, 7/7)

Uiteraard heb je binnen al die systemen recht op pauzes tijdens de shift, rusttijden na een shift en ook een wekelijkse rusttijd van 35 uren.
Voor vrijwilligers kan het zijn dat je wacht hebt in de kazerne of dat je opgeroepen kan worden van waar je op dat moment bent.

Verloning

Brandweerpersoneel van eenzelfde graad krijgt dezelfde verloning, ongeacht voor welke zone iemand werkt. De tabellen met de weddeschalen per graad vind je als bijlage 1 van het geldelijk statuut.

Als vrijwilliger krijg je geen ‘loon’ maar een ‘vergoeding’ die ook afhangt van je graad. Je wordt betaald voor wachtdiensten in de kazerne, interventies, preventie, administratieve of logistieke taken, oefeningen en opleidingen. De tabellen met de bedragen van de vergoedingen per uur en per graad vind je als bijlage 2 van het geldelijk statuut. Als je vrijwillig brandweerpersoneel bent, geniet je van een fiscale vrijstelling en een vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen omdat je jezelf ten dienste stelt van de bevolking.

Zowel beroeps- als vrijwillig personeel kan bovendien nog verschillende soorten toelagen krijgen.

Verlof

Als beroeps heb je minimum recht op 26 dagen verlof, met een extra verlofdag per jaar als je ouder bent dan 50 jaar.

Als vrijwilliger mag je over een periode van 12 maanden bekeken maximaal 24 uren per week werken en mag een werkperiode nooit langer zijn dan 24 uren, behalve bij een noodsituatie. Voor een periode van 7 dagen heb je in principe recht op 36 uren ononderbroken rust. Van deze regel kan worden afgeweken op voorwaarde dat de rust wordt toegekend binnen de 14 dagen.

Meer info: