30 Vrijwillig brandweerman (M/V)

Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen / Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Zottegem / Oost-Vlaanderen

Solliciteren kan tot: 31 Maart 2020

Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen

Gemeenten: Brakel, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruishoutem, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem, Zingem, Zottegem en Zwalm.

Om onze burgers nog sneller en vlotter te helpen is Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen op zoek naar 30 brandweerman-vrijwilligers (m/v/) voor de posten  Ronse, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem

Beschrijving

Het vervullen van een veelheid van operationeel uitvoerende taken in het kader van de basisbrandweerzorg teneinde een goede operationele werking van de zone te verzekeren. Het concreet toepassen van het veiligheidsbeleid teneinde de hulpverleningswerkzaamheden op een zo veilig mogelijke manier uit te voeren. Een brandweerman werkt samen met de gehele bezetting van een brandweerwagen (multifunctionele autopomp, …). Hij heeft taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot operationele uitvoering en ondersteuning in relatie tot de operationele taakgebieden. Daarnaast voert hij opdrachten uit van de bevelvoerder en meldt bevindingen altijd aan hem. Vervolgens hanteert hij het standaardmaterieel van de brandweerwagen, eventueel aangevuld met benodigde middelen van andere voertuigen.

Profiel

Profiel

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economisch Ruimte of van Zwitserland
 • ten minste 18 jaar oud zijn
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • in orde zijn met de dienstplichtwetten
 • houder zijn van rijbewijs B
 • houder zijn van een federaal geschiktheidstattest.
 • wonen binnen een straal van 6 km rond de post waaraan het personeelslid wordt toegewezen. Indien het personeelslid kan aantonen dat het buiten deze straal wonend, toch binnen een zeer korte tijdspanne na een oproep de brandweerkazerne kan bereiken, kan aan het Zonecollege een afwijking op de woonplaatsverplichting gevraagd worden.

Jobgerelateerde competenties

 • Interventies uitvoeren voor de bestrijding van rampen (brand, instortingen, overstromingen, ...) en gevaarlijke, bijtende en giftige producten
 • Een dier in nood redden
 • Wespen- of bijennesten onschadelijk maken
 • De gezagvoerder, ordemachten, artsen, ... informeren over de interventies, de risico's en de evolutie van de situatie
 • Personen en slachtoffers van ongevallen helpen en bijstaan (EHBO, evacuatie, ...)
 • Het ongeval- of rampgebied en de nodige interventies vaststellen
  De veiligheids-, beschermings- en risicopreventieregels toepassen
 • De situatie en risico’s evalueren
  Acties voor hulp en bijstand aan personen of voor de bestrijding van rampen uitvoeren
 • Materieel voor ongevalpreventie, beveiliging en bescherming van gebieden opstellen en controleren (afbakening, signalisatie, ...)
 • Interventies uitvoeren: Dringende medische hulpverlening
 • De staat van het materieel en de beschermingsmiddelen voorbereiden en controleren (lansen, detectoren, gereedschap, ...)
  Het basisonderhoud uitvoeren
 • Interventies uitvoeren: Waterbevoorrading

Persoonsgebonden competenties

 • Leervermogen hebben
 • Samenwerken in een team
 • Omgaan met stress
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Contactvaardig zijn
 • Zelfstandig werken
 • Regels en afspraken nakomen
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Creatief denken (Inventiviteit)

Aanbod

Bruto geïndexeerd uurloon ( aan huidige index ): €12,61 - Vorming, training en opleiding worden aangeboden door de hulpverleningszone. 

Plaats tewerkstelling: in de bovengenoemde posten met als administratieve hoofdzetel:
HULPVERLENINGSZONE VLAAMSE ARDENNEN
Bedrijvenpark Coupure 21
9700 OUDENAARDE