Aanwervingsprocedure zonecommandant

Hulpverleningszone Waasland Oost-Vlaanderen

Solliciteren kan tot: 31 juli 2020

Hulpverleningszone Waasland

Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster.

Hulpverleningszone Waasland organiseert een aanwervingsprocedure voor de mandaatfunctie van zonecommandant. Deze functie is vacant vanaf 1 januari 2021.

Sinds de oprichting van de hulpverleningszones in 2015, bundelen de Wase gemeenten meer dan 500 krachten om een adequate eerste hulp te kunnen garanderen in brandweer- en ambulancezorg. In dit kader zijn sedert 1 januari 2015 de posten van Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Stekene, Temse en Waasmunster ondergebracht in Hulpverleningszone Waasland met een bovenlokaal management.

Beschrijving

De zonecommandant maakt deel uit van het hoger kader en staat hiërarchisch boven de graad van kolonel. De zonecommandant heeft de dagelijkse leiding over de hulpverleningszone. Zoneraad en zonecollege bepalen het beleid dat gevoerd wordt in de zone.

De bepalingen van het koninklijk besluit van 26 maart 2014 tot vaststelling van het functieprofiel van de commandant van een hulpverleningszone en van de nadere bepalingen voor zijn selectie en zijn evaluatie zijn van toepassing op het mandaat van zonecommandant. Alle details met betrekking tot de functie en de kandidaatstelling kan je nalezen in het selectiereglement in bijlage.

Profiel

De kandidaat voor de functie van zonecommandant moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Een nuttige ervaring hebben in een operationele functie binnen de civiele veiligheid;
  • Minstens 5 jaar ervaring hebben in een managementfunctie;
  • Minstens de graad van kapitein hebben;
  • Operationeel lid zijn, geen stagiair, van een zone of van de dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

De selectievoorwaarden dienen op de uiterste datum van inschrijven vervuld te zijn.

 

Aanbod

De mandaattoelage van zonecommandant wordt beschreven in het KB van 10 juni 2014 tot vastlegging van de mandaattoelage van de commandant van de hulpverleningszone en van de grenzen van de vergoeding van de bijzondere rekenplichtige. Dit bedrag wordt gekoppeld aan de spilindex 138,01.