Beroepskapitein via professionalisering in zelfde zone

Brandweer zone Kempen / 2440 / Antwerpen

Solliciteren kan tot: 07 November 2019

Brandweer zone Kempen

Gemeenten: Balen, Dessel, Geel, Grobbendonk,Herenthout, Herentals, Hulshout, Herselt, Laakdal, Meerhout, Mol, Olen, Retie, Vorselaar en Westerlo.

Brandweer zone Kempen werft 1 beroepskapitein aan via professionalisering in dezelfde zone.

Beschrijving

Functiebeschrijving

Als kapitein coördineer je meerdere interventieploegen op het terrein bij complexe of grootschalige incidenten en noodsituaties.

Je beschikt over een voldoende kennis op het vlak van brandpreventie.

Je bent leidinggevende op operationeel, administratief of technisch vlak en/of gespecialiseerd in bepaalde administratieve of technische opdrachten. Je bent verantwoordelijk voor de werking van de ploegen op inhoudelijk, methodisch, organisatorisch en financieel vlak. Je zorgt voor de doorstroming van de informatie van de basis naar het managementniveau en omgekeerd.

Als kapitein ben je daarnaast verantwoordelijk voor het faciliteren en stimuleren van teamwerking, het waken over de interne communicatiedoorstroming binnen de ploegen zodat er een goede spirit ontwikkeld wordt in de ploegen.

De volledige functiebeschrijving vind je als bijlage bij dit document.

Toelatingsvoorwaarden

Als vrijwillig personeelslid kom je in aanmerking voor professionalisering in dezelfde graad wanneer je aan de volgende voorwaarden voldoet :

  • benoemd zijn als vrijwillig personeelslid;
  • voldoen aan de voorwaarden vermeld in de functiebeschrijving;
  • beschikken over een graadanciënniteit van twee jaar in dezelfde en/of een hogere graad, aanwervingsstage niet inbegrepen;
  • beschikken over een vermelding “voldoende”, "goed" of "zeer goed"  bij zijn laatste evaluatie.
  • Beschikken over het attest “Competentiemanagement en evaluatie” en de getuigschriften PREV-1, PREV-2, FOROP-1 en FOROP-2
  • niet beschikken over een niet-doorgehaalde tuchtsanctie

 

Aanbod

Het selectieprogramma

De professionaliseringsproef omvat een schriftelijke proef op 40 punten en een mondelinge proef op 60 punten. Deze proeven zijn bedoeld om de motivatie, inzetbaarheid, beschikbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met het functieprofiel en de zone te testen.  Om te slagen dient de kandidaat per onderdeel minimaal een score te van 50% te behalen en minimaal een score van 60% op het totaal van de proeven.

De kandidaat legt eveneens een assessment af, dat niet eliminerend, maar adviserend is.

De professionaliseringsstage

De geselecteerde kandidaat begint binnen de drie maanden vanaf de ontvangst van de beslissing zijn professionaliseringsstage. Het begin van de professionaliseringsstage kan uitgesteld worden met drie maanden in geval van een akkoord tussen de zone en de kandidaat.

Hoe inschrijven?

Kandidaturen worden via mail gericht aan Brandweer zone Kempen op volgend e-mailadres: vacature@brandweerzonekempen.be

Om geldig te zijn, bevat de kandidatuur minstens volgende onderdelen:

  • Curriculum Vitae
  • Motivatiebrief
  • Uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud)
  • Een kopie van het attest “Competentiemanagement en evaluatie” en van de getuigschriften PREV-1, PREV-2, FOROP-1 en FOROP-2

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgelegd op 7 november 2019. De datum van verzending van het e-mailbericht wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur werd ingediend.

Voor meer informatie: vacature@brandweerzonekempen.be of telefonisch op 014 56 66 16