Kapitein

Hulpverleningszone Zuid-West-Limburg Limburg

Solliciteren kan tot: 10 April 2022

Hulpverleningszone Zuid-West-Limburg

De gemeenten Alken, Beringen, Borgloon, Diepenbeek, Gingelom, Halen, Hasselt, Heers, Herk-de-Stad, Herstappe, Heusden-Zolder, Kortessem, Lummen, Nieuwerkerken, Sint-Truiden, Tessenderlo, Tongeren, Wellen en Zonhoven behoren tot onze hulpverleningszone.

  Voor de versterking van ons hoger kader zoeken we een beroepskapitein. Als kapitein bij de brandweer stuur je één of meerdere brandweerteams aan tijdens interventies. Daarnaast werk je ook mee aan verschillende projecten binnen onze organisatie om zo onze hulpverlening aan de burger op de snelste en meest adequate manier mogelijk te maken. 

  Onze nieuwe beroepskapitein is iemand die stressbestendig is en die optimaal functioneert onder druk en in gevaarlijke situaties. Ben je daarnaast ook nog discreet en betrouwbaar en handel je integer? Wil je verantwoordelijkheid opnemen in de samenleving door als kaderlid in onze hulpverleningszone te werken? Dan ben jij de geknipte kandidaat!

  Beschrijving

  Multidisciplinaire coördinatie & bevelvoering

  Als kapitein sta je in voor de multidisciplinaire coördinatie of de coördinatie van een aantal interventieploegen op het terrein, bij complexe of grootschalige incidenten en noodsituaties zoals brandbestrijding, ongevallen met gevaarlijke stoffen, reddingen, bevrijdingen van geknelde personen, … Je voert het bevel over onderofficieren en manschappen en zorgt ervoor dat de ploegen als één samenwerkend geheel functioneren en op een efficiënte, doeltreffende, kwalitatieve en veilige manier interventies uitvoeren. Daarnaast werk je samen met andere officieren, hulpverleningszones en veiligheidsdiensten.

  Uitbouw projecten en zonaal beleid

  Gaandeweg specialiseer je je in één of meerdere expertises en domeinen die de zone jou toewijst. Dit kan gaan over bijvoorbeeld technische brandpreventie, logistiek, vorming en opleiding of dispatch. Je werkt de nodige projecten, adviezen, procedures, plannen, instructies of technische fiches uit en zorgt voor de implementatie en verankering ervan in onze organisatie. Hiervoor werk je samen met de ondersteunende diensten van de zone. Je bouwt mee aan het zonale beleid en realiseert mee de vooropgestelde doelstellingen uit het meerjarenbeleidsplan.

  Teamwork en people management

  Je bent verantwoordelijk voor de goede werking van de ploeg(en) en het faciliteren en stimuleren van teamwerking. Tevens waak je over de interne communicatiedoorstroming binnen de ploegen zodat er een goede sfeer ontwikkeld wordt in de ploeg(en).

  Als een echte ‘people manager’ weet je hoe je moet samenwerken en anderen kunt enthousiasmeren. Je bent vertrouwd met projectmanagement en bent bedreven in het aansturen en coördineren van multidisciplinaire teams. Je stelt je toegankelijk en constructief op, in lijn met de organisatiecultuur van onze hulpverleningszone.

  Trainen en leren

  Jaarlijks volg je praktische en theoretische opleidingen. Je operationele inzetbaarheid blijft via opleidingen, training en oefening gegarandeerd. Als je nog geen officierenbrevet hebt, krijg je via de brandweerschool een opleiding om dit brevet te behalen.

  Leiding geven

  Je neemt algemeen operationeel, administratief en technisch leidinggevende taken op. Je voert gespecialiseerde administratieve en technische opdrachten uit om ervoor te zorgen dat de opdrachten - die de zone jou toekent - naar behoren worden vervuld. Je neemt deel aan vergaderingen, overleg, werkgroepen, (inter)zonale oefeningen,… en rapporteert hierover.

  Officier van dienst

  Je werkt in dagdienst in één van onze kazernes (vermoedelijk post Hasselt, dienst brandpreventie). Buiten de normale werkuren word je als officier van dienst ingeschakeld in een beurtrol voor wachtdiensten van thuis uit. Tijdens deze diensten ben je 24/7 oproepbaar voor dringende interventies. Als officier van wacht moet je bij dringende interventies binnen een tijdslimiet van ongeveer 20 minuten ter plaatse kunnen zijn.

  Profiel

  Om geldig te kunnen deelnemen aan de selectieprocedure voldoe je aan deze voorwaarden:

  1. Je bent Belg
  2. Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde functie. Als kandidaat bezorg je ons een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd is binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen (= afgeleverd na DATUM)
  3. Je geniet alle burgerlijke en politieke rechten
  4. Je bent in orde met de dienstplichtwetten
  5. Je bent houder van een rijbewijs B
  6. Je bezit een diploma van niveau A (= universitair of HOLT)
  7. Je bezit het federaal geschiktheidsattest Civiele Veiligheid voor het hoger kader

  Als officier van een hulpverleningszone word je geacht te hebben voldaan aan deze voorwaarde. Een personeelslid van een hulpverleningszone dat geen officier is, wordt vrijgesteld van de operationele handvaardigheidstest en de lichamelijke geschiktheidsproeven

  Je moet als beroepsofficier van onze hulpverleningszone buiten de normale werkuren kunnen fungeren als officier van dienst. Dit wil zeggen dat je als beroepsofficier meedraait in de wachtdienst van de sector waar je tewerkgesteld wordt. Als officier van wacht moet je bij dringende interventies binnen een tijdslimiet van ongeveer 20 minuten ter plaatse kunnen zijn

  De selectievoorwaarden moeten op datum van de kandidatuurstelling vervuld zijn. Vóór de indiensttreding volgt nog een eliminerend medisch onderzoek bij de arbeidsgeneesheer.

  Aanbod

  Wij bieden jou een boeiende, leidinggevende functie in een hulpverleningszone in volle ontwikkeling.

  • Gedurende je hele loopbaan krijg je de kans om je bij te scholen en verder te ontwikkelen in jouw functie als kapitein
  • Je aanvangsbrutomaandloon ligt tussen de €3.817,97 (0 jaar anciënniteit) en €5.852,74 (maximale anciënniteit van 25 jaar)
  • Bovenop deze wedde ontvang je een premie voor operationaliteit en onregelmatige prestaties van 28% per gepresteerd uur
  • Ervaring als brandweervrijwilliger of als beroepsbrandweer bij een andere zone wordt gevaloriseerd, evenals werkervaring in de openbare sector
  • Relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige kan eveneens mee in rekening genomen worden, met een maximum van 15 jaar. Cumulatie van anciënniteit is niet mogelijk
  • Verder bieden wij jou ook minimum 30 vakantiedagen, een tewerkstelling in voltijds en statutair verband, maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering na 1 jaar dienst en een fietsvergoeding.

  Kom meer te weten over de functie-omschrijving, de sollicitatievoorwaarden, onze infosessie op 29 maart 2022 in Hasselt en andere details in de pdf onderaan deze pagina.