STAFMEDEWERKER-ZONESECRETARIS m/v/x

Brandweer Zone Oost-Limburg / Genk / Limburg

Solliciteren kan tot: 10 November 2019

Brandweer Zone Oost-Limburg

Gemeenten: As, Bilzen, Dilsen-Stokkem, Genk, Hoeselt, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Lanaken, Maaseik, Maasmechelen, Opglabeek, Riemst, Voeren en Zutendaal.

Brandweerzone Oost-Limburg zoekt een stafmedewerker:

 • Je bent ervaren in adviseren, plannen, organiseren en coördineren, op stafniveau
 • Je wil actief meebouwen aan het globale en financiële beleid van onze zone
 • Als resultaatgerichte teamplayer ga je geen enkele strategische uitdaging uit de weg

Brandweerzone Oost-Limburg gaat over tot de aanwerving en aanleg van een werfreserve voor:

 

STAFMEDEWERKER-ZONESECRETARIS m/v/x

Statutair, A1a-A1b-A2a, voltijds, post Genk

Beschrijving

Als stafmedewerker maak je deel uit van het zonale beleidsteam van onze brandweerzone (hoger kader). Je ondersteunt de zonecommandant door middel van beleidsvoorbereiding en –advisering.  Je zorgt vanuit je rol als zonesecretaris voor de uitvoeringsbesluiten hieraan verbonden en volgt deze ook op.

Daarnaast ben je ook medeverantwoordelijk voor de begroting en de financiële opvolging van de zonale doelstellingen zoals beschreven in het (meer)jarenplan. Samen met de zonecommandant en de rekenplichtige sta je in voor het begrotingsontwerp, de begrotingswijzigingen en de (jaar)rekening(en)  voor het zonecollege. In samenwerking met de zonale diensten en de financiële dienst volg je de uitwerking ervan op, stuur je op permanente basis bij en zorg je steeds voor een sluitende balans.

Als stafmedewerker financieel beleid, kan je vlot cijfergegevens analyseren en data interpreteren, meer bepaald:

 • je volgt de begroting op en geeft advies over begrotingswijzigingen
 • je stelt tussentijdse rapporteringen (kwartaalrapporten) op
 • je adviseert en ondersteunt bij de opmaak van de jaarrekening en toelichting
 • je hebt kennis van debiteuren- en crediteurenbeheer en verzekeringen
 • je bent vertrouwd met courante softwareprogramma’s voor boekhouding
 • je doet de nodige kennis op inzake relevante wetgeving (boekhouding, verzekeringen, overheidsopdrachten en specifieke, brandweer-gerelateerde materies en uitvoeringsbesluiten)

 

Als zonesecretaris bereid je maandelijks het zonecollege en de zoneraad voor:

 • Je bepaalt de agenda in samenspraak met de zonale diensten
 • Je vertaalt de beslissingen naar besluiten en stelt de notulen op
 • Je informeert de zonale diensten omtrent de uitvoeringsdeadlines en zorgt voor opvolging
 • Je kan de geldende wetgeving toepassen (algemene en brandweer-specifieke KB’s en MB’s)

Je neem actief deel aan interne en externe werkgroepen en overlegorganen. Je maakt duidelijke en begrijpbare nota’s, verslagen, documenten en presentaties. Je werkt nauw samen met de zonale dienst Financiën.

Je adviseert ook onze dienstverantwoordelijke(n) en officieren op budgettair vlak.

Je rapporteert rechtstreeks aan de zonecommandant en aan de bijzonder rekenplichtige. Je brengt regelmatig verslag uit aan het zonecollege over het gevoerde financieel beleid.

Profiel

 • Je hebt affiniteit met civiele veiligheid en hulpverlening.
 • Je bent loyaal, integer en plichtsbewust.
 • Inzicht in boekhouding en financieel beleid zijn een must. Je blijft up-to-date met de evoluties binnen dit domein.
 • Cijfers, statistieken en data hanteer je accuraat en koppel je aan strategisch beleidsadvies.
 • MS Office heeft geen geheimen voor jou.
 • Je gaat steeds planmatig en systematisch te werk, met oog op kwaliteitsvol resultaat.
 • Je houdt je aan de deadlines en volgt tussentijds op.
 • Je hebt ervaring in adviseren, plannen, organiseren en coördineren.
 • Dankzij jouw analytische geest en creativiteit, kan je structurele oplossingen uitwerken.
 • Je staat voor ontwikkeling en ondersteuning.
 • Je stelt je toegankelijk en constructief op, in lijn met de open en respectvolle organisatiecultuur van onze zone.

 

Voorwaarden

Je bezit een masterdiploma en hebt minstens 3 jaar relevante ervaring, bij voorkeur in financieel beleid. Je voldoet aan alle voorwaarden zoals vermeld in het selectiereglement en bent gedreven om de werking van onze brandweerzone te optimaliseren. Het selectiereglement en het functieprofiel vind je op www.bwol.be/vacatures

Aanbod

Brandweerzone Oost-Limburg biedt je deze boeiende job met veel verantwoordelijkheid, in statutair dienstverband. Je werkt voltijds in dagdienst, met als standplaats post Genk.

Je brutomaandloon ligt tussen € 3.107,98 (0 jaar anciënniteit) en € 4.836,21 (maximale anciënniteit van 24 jaar). Ervaring bij een andere hulpverleningszone wordt gevaloriseerd, evenals werkervaring in de openbare sector. Relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige kan eveneens mee in rekening genomen worden, met een maximum van 15 jaar. Cumulatie van anciënniteit is niet mogelijk.

Je geniet extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering en fietsvergoeding. Je hebt recht op minstens 34 vakantiedagen per jaar.

 

Kandidatuur

Bezorg ten laatste op 10 november 2019 jouw motivatiebrief, uitgebreid cv, een kopie van je identiteitskaart en masterdiploma, én een recent uittreksel van het strafregister model 595 (max. 3 maanden geleden afgeleverd) aan personeel@bwol.be of per brief aan Brandweerzone Oost-Limburg t.a.v dienst personeel, C-mine 50, 3600 Genk.

Selectieprocedure

Voldoet jouw kandidatuur aan de vooropgestelde voorwaarden, dan word je uitgenodigd voor een schriftelijke proef op 18 november 2019.

De geslaagden leggen vervolgens op 3 december 2019 een selectiegesprek af waarin het profiel, de competenties en de visie van elke kandidaat worden beoordeeld en vergeleken.

Op basis van de gemotiveerde en bindende rangschikking van de selectiecommissie, wordt de uiteindelijke laureaat van dit vergelijkend examen bepaald. (selectiereglement zie www.bwol.be/vacatures)