Zone de secours

La population peut compter sur quelque 17.300 membres des services d'incendie, volontaires et professionnels, répartis en 34 zones de secours et les pompiers de Bruxelles. Vous pouvez contacter les services d'incendie à tout moment pour de l'aide urgente au numéro d'urgence 112.

Brandweer Zone Antwerpen

Brandweer Zone Antwerpen bestaat uit zo'n 700 operationele beroepsbrandweerlieden. Naast de basistaken bij de brandweer, hebben alle brandweermensen een specialisatie. Er zijn verschillende specialisaties: het waterreddingsteam (duikers, oppervlakteredders en schippers), adembescherming, autovoerder, IGS, Industriële Brandbestrijding, GRIMP (klimmers), dispatch en technisch hulpverlener. Onze zone bestaat uit acht kazernes: Post Noord, Post Centrum, Post Linkeroever, Post Berendrecht, Post Lillo, Post Zuid, Post Deurne en Post Wilrijk.

Ook het ondersteunend personeel is onmisbaar om de dagelijkse werking van de brandweer vlot te laten verlopen. Concreet gaat het om administratieve en ondersteunende diensten zoals bv. preventie, HR, vorming en opleiding en financiën. Deze medewerkers zorgen onder meer voor een goede personeelswerking, interne en externe communicatie, financiële verwerkingen, brandpreventie-advies en logistieke hulp.

Brandweer Zone Antwerpen beschermt Antwerpen, Wijnegem en Zwijndrecht. 

Het beschermings- of verzorgingsgebied is opgesplitst in het stedelijk gebied (Antwerpen en haar negen districten, Zwijndrecht en Wijnegem), het havengebied, belangrijke waterwegen, spoorwegen, autosnelwegen, tunnels en het luchtverkeer van Deurne.

  • Zonecommandant: Bert Brugghemans
  • Voorzitter van de zoneraad: Bart De Wever

 

fermer

Merci!

Nous avons bien reçu votre inscription.