Om te kunnen solliciteren om vrijwillig of professioneel brandweerpersoneel of beroepspersoneel van de Civiele Bescherming te worden, moet je eerst een Federaal Geschiktheidsattest behalen. Eens je je Federaal Geschiktheidsattest op zak hebt, kan je rechtstreeks solliciteren bij een hulpverleningszone of via Werkenvoor.be solliciteren bij de Civiele Bescherming.

Competentietest - voor het middenkader

De competentietest omvat vragen op het niveau van niveau B (bachelor) en bestaat uit drie delen die elk goed zijn voor 1/3 van de punten.

  1. Planningstest: Hier wordt nagegaan  of je kunt plannen en organiseren, met stress en tijdsdruk om kunt en beslissingen kunt nemen.
  2. Situationele beoordelingstest: Hier worden scenario’s voorgelegd en acties beoordeeld met het oog op de rol van onderofficier of dienstverantwoordelijke. 
  3. Analyse van een wetenschappelijke tekst: Op basis van  een artikel van de gespecialiseerde pers moeten vragen worden beantwoord die naar het begripsvermogen en de wetenschappelijke kennis peilen.

Bij de verbetering:

  • De planningstest wordt gecorrigeerd volgens een systeem dat specifiek is voor deze test.
  • De toetsen "situationele beoordeling test " en "analyse van een wetenschappelijke tekst" zijn meerkeuzevragen. Elk juist antwoord levert één punt op en er worden geen punten gegeven of afgetrokken voor ontbrekende of foute antwoorden op een vraag.

Veelgestelde vragen

Bekijk alle vragen