Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig artikel 13 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Voor wat betreft het contactformulier, de vacature-alert en de FGA-alert

De informatie die wordt verzameld via de formulieren op deze website, wordt enkel verzameld om uw vraag naar informatie te kunnen behandelen of om u op de hoogte te brengen wanneer er vacatures zijn in de hulpverleningszones of wanneer er nieuwe data zijn voor de federale geschiktheidstesten. De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is gebaseerd op uw toestemming (rechtmatigheid - artikel 6.1, a van de GDPR).

De gegevens worden binnen de FOD Binnenlandse Zaken verwerkt door de Algemene Directie Civiele Veiligheid, die de verantwoordelijke voor de verwerking is. Indien dat nodig is voor de hierboven vermelde doelen kunnen uw gegevens worden meegedeeld aan de brandweerscholen en de hulpverleningszones. Uw gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en zullen niet worden doorgegeven buiten de EU.

De gegevens die u invoert op het contactformulier worden bewaard voor de tijd die nodig is om uw vraag te beantwoorden. Zij worden verwijderd eens uw vraag werd beantwoord. De gegevens die u invoert om de vacature-alert of de FGA-alert te ontvangen, worden door ons bewaard totdat u meedeelt dat u niet meer door ons gecontacteerd wil worden. U kan zich op elk moment uitschrijven op de alerts. Indien u niet vraagt om uw gegevens te verwijderen, zullen wij deze gedurende tien jaar bewaren.

Voor wat betreft de inschrijvingstool voor het federaal geschiktheidsattest

De informatie die wordt verzameld via de inschrijvingstool voor het federaal geschiktheidsattest (FGA), wordt enerzijds verzameld door de brandweerschool om de inschrijvingen voor het FGA te beheren, om de naleving van de wachttermijn van 6 maanden na een niet-slagen te controleren, om u uit te nodigen voor de testen, om uw aanwezigheid tijdens de testen en uw resultaat te registreren en om het attest uit te reiken en anderzijds door Directie Brandweer om statistieken te maken, om de opleidingsbehoeften in te schatten, om subsidies toe te kennen aan de brandweerscholen, om klachten te behandelen en om technische problemen bij de inschrijving op te lossen.

De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens door de brandweerschool is gebaseerd op haar wettelijke opdracht, terug te vinden in de artikelen 4 en 5 van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en de artikelen 35 en 35/1 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones (rechtmatigheid - artikel 6.1, c van de GDPR). De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens door Directie Brandweer is gebaseerd op zijn wettelijke opdracht, terug te vinden in de artikelen 2 tot 4 van het koninklijk besluit van 28 maart 2007 betreffende een federaal kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid en de artikelen 35 en 35/1 van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones (rechtmatigheid - artikel 6.1, c van de GDPR).

Voor deze tool zijn de Algemene Directie Civiele Veiligheid en de brandweerschool waar u zich ingeschreven heeft voor het FGA gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.

Indien u geslaagd bent voor het FGA kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan de hulpverleningszones zodat zij u kunnen contacteren wanneer er vacatures zijn. Dit gebeurt enkel indien u daarvoor uw toestemming hebt gegeven in de  inschrijvingstool. Uw gegevens zullen niet worden doorgegeven buiten de EU en worden bewaard gedurende een periode van 2 jaar.

Gezamenlijke bepalingen

U kunt indien u dat wenst, bij onze DPO terecht om de rechten uit te oefenen met betrekking tot de verwerking van uw gegevens, met name het recht op inzage, het recht op rectificatie, het recht op wissing, het recht op beperking of het recht van bezwaar door het formulier te gebruiken dat beschikbaar is via de volgende link: https://www.ibz.be/nl/hoe-kunt-u-uw-rechten-uitoefenen. Op deze site is eveneens een Word-formulier beschikbaar dat per post kan worden verstuurd naar onze DPO op het volgende postadres: t.a.v. de  DPO van de FOD Binnenlandse Zaken, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel.

Om meer te weten te komen over ons privacybeleid en uw rechten.

Indien u na contact met ons te hebben opgenomen, vindt dat uw rechten niet worden nageleefd of dat een verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking heeft, een inbreuk vormt op de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft u het recht om een bezwaar in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be - mail: contact@apd-gba.be - tel.: +32 2 274 48 00 - adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, België.