Redenen om te werken bij de brandweer

Misschien is werken bij de brandweer ook wel iets voor jou?

Kameraadschap

  • Je komt terecht in een team waar je nauw met elkaar moet samenwerken. Dit creëert hechte banden en zorgt ervoor dat iedereen voor elkaar klaarstaat.
  • Er wordt verwacht dat je er staat voor anderen, maar ook dat je elkaar blind kan vertrouwen en steunen met respect voor de hiërarchie. Tijdens interventies is jouw veiligheid en die van je collega’s het allerbelangrijkste.

Essentieel en divers werk

  • Je helpt mensen in nood en beschermt de lokale gemeenschap waarin je leeft. Als brandweer word je terecht gewaardeerd voor je toewijding. Je werk is essentieel en heeft een echte impact.

  • Behalve het redden van mensen zit de uitdaging ook in de verschillende soorten noodsituaties en de kleine dingen.  Elke dag is anders en dit zorgt voor een dynamische en boeiende werkomgeving.  Je kan helpen bij storm of wateroverlast, bij verkeersongevallen, maar ook bij het redden van kleine en grote dieren. Naast grote en kleine interventies geeft de brandweer ook brandpreventieadvies aan burgers, bedrijven of verenigingen.

Zelfontwikkeling

  • Bij de brandweer werken geeft een diepe voldoening en is een carrière waarop je trots mag zijn: je hebt een rechtstreekse impact op de veiligheid van de samenleving en helpt mensen in nood.

  • Je leert technische en levensreddende handelingen waaronder brandbestrijding en omgaan met gevaarlijke stoffen.  Dit is echt specialistenwerk met geavanceerde apparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen waarvoor regelmatig bijleren en vaak oefenen nodig is.

  • De brandweer biedt carrièremogelijkheden via de verschillende graden en specialiteiten zoals chauffeur, brandpreventieadviseur, lesgever of duiker. Je kan je dus ontwikkelen volgens je eigen vaardigheden en interesses en volgens de noden van de hulpverleningszone waar je werkt.

Arbeidsvoorwaarden

  • Als beroepsbrandweer werk je in een ploegensysteem. In ruil krijg je een loon met daarbovenop een operationaliteitspremie en eventuele specialisatiepremies.
  • Je kan vrijwilliger zijn bij de brandweer en de job combineren met je hoofdjob, je studie, je gezin. Je hulpverleningszone verwacht  dat je je als vrijwilliger regelmatig beschikbaar stelt voor interventies en dat je binnen een aantal minuten in de kazerne aanwezig kan zijn. Als vrijwilliger word je ook betaald. Je krijgt geen ‘loon’ maar wel een ‘prestatievergoeding’.