Hoe ziet een job bij de brandweer eruit?

De brandweer heeft verschillende opdrachten waarvan sommige bekender zijn dan andere.

De meest voorkomende interventies zijn:

 

  • blussen van branden
  • bevrijden van slachtoffers na een verkeersongeval
  • bevrijden en redden van personen en dieren die gekneld zitten
  • eerste hulp bieden aan slachtoffers
  • hulp bieden bij overstromingen, explosies, instortingen, stormschade of ongevallen met gevaarlijke stoffen
  • vrij maken van de openbare weg na een zwaar ongeval.

Als brandweer ben je altijd klaar om uit te rukken bij noodgevallen, maar naast paraat staan voor interventies help je ook bij het onderhoud van het gereedschap en controleer je de persoonlijke uitrusting en de voertuigen. Administratieve of logistieke taken, zoals het herstellen van brandslangen, kunnen ook tot jouw takenpakket behoren. Soms kan je kinderen of andere bezoekers rondleiden in de brandweerpost. 

Al deze talenten zijn welkom bij de brandweer!

Dagindeling

 

De hulpverleningszones bepalen zelf hoe ze hun dienstregeling organiseren.

Zo kan je als beroepsbrandweer werken:

  • in ploegen van 8u, 10u, 12u of 24u

  • enkel in dagdienst (tijdens de kantooruren) of

  • in een continusysteem (24/24, 7/7).

Uiteraard heb je binnen al die systemen recht op pauzes en verplichte rusttijden na een shift.

Vrijwilligers zijn niet gebonden aan een vast uurrooster, maar stellen zich volgens de regels van de hulpverleningszone beschikbaar om opgeroepen te worden.

Om weten welke regels er in jouw zone gelden, neem je rechtstreeks met hen contact op