Aanwerving vrijwillig brandweerman post Ranst

Brandweer Zone Rand / Brandweer Zone Rand / post Ranst / Antwerpen

Solliciteren kan tot: 24 september 2024

Brandweer Zone Rand

Gemeenten: Boechout, Borsbeek, Brasschaat, Brecht, Edegem, Essen, Hove, Kalmthout, Kapellen, Kontich, Lint, Malle, Mortsel, Ranst, Stabroek, Schilde, Schoten, Wommelgem, Wuustwezel, Zandhoven en Zoersel.

 

Brandweer Zone Rand

Sinds 2015 bundelen 21 gemeenten en 20 brandweerposten hun krachten in Brandweer Zone Rand om een nog betere hulpverlening te kunnen bieden. Van Essen, over Malle tot in Kontich, gaan wij met meer dan 800 medewerkers door het vuur om de veiligheid van burgers en hun omgeving te garanderen. 

 

Om ons team op de juiste plaats te versterken, organiseren we een aanwervingsprocedure tot vrijwillig brandweerman. In de post Ranst worden vier (4) vacatures openverklaard, met aanleg van een aanwervingsreserve. 

Beschrijving

 

Je profiel

Je hebt:

 • zin om je vrije tijd op een waardevolle en geëngageerde manier in te vullen

 • geen schrik om je handen vuil te maken

 • technisch inzicht en wil het nodige brandweermaterieel en materiaal leren gebruiken

 • teamspirit: je werkt in teamverband, maar kan ook zelfstandig werken

 • respect: opgelegde taken werk je snel en correct af en je toont respect voor burgers en de hiërarchie

Lees het volledige profiel zeker na op onze website.

Profiel

 

Beschikbaarheid

Om een goede dienstverlening te kunnen bieden aan hun medeburgers, moeten vrijwilligers maximaal binnen 5 minuten na de oproep aanwezig kunnen zijn in de kazerne van post Ranst (Sintelweg 27, 2520 Ranst), zodat ze meteen kunnen uitrukken. Deze benoemingsvoorwaarde moet ten laatste op het einde van de stageperiode vervuld zijn.

 

Daarnaast is het ook belangrijk dat je je maximaal beschikbaar kan stellen voor interventies. Wij vragen om minimaal 1 week op 4 van dienst te zijn samen met je ploeg, maar hoe vaker je beschikbaar bent, hoe beter uiteraard. 

 

Toelatingsvoorwaarden

De kandidaten dienen op de uiterste inschrijvingsdatum, dinsdag 24 september 2024, te voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland

 • ten minste 18 jaar oud zijn

 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen.

 • de burgerlijke en politieke rechten genieten

 • in orde zijn met de dienstplichtwetten

 • houder zijn van rijbewijs B

 • houder zijn van het federaal geschiktheidsattest voor het basiskader (of een recent tewerkstellingsattest bij een andere hulpverleningszone).*

*Bij voorkeur bezorg je ons de kopie van het federaal geschiktheidsattest voor het basiskader (of een recent tewerkstellingsattest bij een andere hulpverleningszone) samen met je kandidatuur. Ten laatste bezorg je dit vóór aanvang van de mondelinge proef.

Aanbod

 

Selectieprogramma

Vooraleer kandidaten in aanmerking komen om een aanwervingsstage te starten, dienen zij te slagen voor een vergelijkend examen en een eliminerend medisch onderzoek georganiseerd door de raad, zoals vermeld in art. 26 van het Koninklijk Besluit van 28 mei 2003 betreffende het gezondheidstoezicht op de werknemer. Het medisch onderzoek voor aanwerving omvat o.a. een meting van het uithoudingsvermogen (VO2max). 

 

Het vergelijkend examen bestaat uit een mondelinge proef. De mondelinge proef is gepland op
23 oktober 2024 vanaf 18u. Deze mondelinge proef zal plaatsvinden in de post Ranst, Sintelweg 27, 2520 Ranst.

De proef is een interview bedoeld om volgende criteria te testen:

 • overeenstemming met het functieprofiel van de openstaande functie (op 25 punten)

 • motivatie (op 25 punten)

 • inzetbaarheid in de zone en brandweerpost (op 50 punten)

 

De criteria “overeenstemming met het functieprofiel” en “inzetbaarheid in de zone en brandweerpost” zijn eliminerende onderdelen. Op deze criteria moet de kandidaat minimaal de helft van de punten halen om te slagen. Daarnaast moeten kandidaten minimaal een opgetelde totaalscore behalen van 50/100 om te slagen.

 

Van zodra wij jouw volledige kandidatuur hebben ontvangen, zal je, als je kandidatuur voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, van ons een uitnodiging ontvangen voor de mondelinge proef, met het exacte tijdstip waarop je verwacht wordt op 23 oktober 2024.

De geslaagde kandidaten worden opgenomen in een aanwervingsreserve voor de duur van 2 jaar. Deze aanwervingsreserve kan 2 keer worden verlengd, telkens maximaal voor 2 jaar. De kandidaten worden gerangschikt in functie van het resultaat van de proef.

 

Inschrijven

Kandidaturen worden gericht aan Brandweer Zone Rand, enkel op volgend e-mailadres: personeelsdienst@brandweer.zonerand.be. De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen wordt vastgelegd op dinsdag 24 september 2024 om 23u59. De datum van verzending van het e-mailbericht wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur werd ingediend.

 

Enkel kandidaturen die onderstaande onderdelen in pdf bevatten, worden weerhouden:

 • inschrijvingsformulier

 • curriculum vitae met vermelding van studies, werk en interesses

 • kopie van het rijbewijs B (voor- en achterkant)

 • kopie van identiteitskaart (voor- en achterkant)

 • uittreksel uit het strafregister (max. 3 maanden oud op uiterste indieningsdatum) - indien je uittreksel niet blanco is, voeg je als kandidaat een toelichting toe over de veroordelingen of incidenten. Op basis van deze toelichting zal de selectiecommissie beoordelen of je gedrag in overeenstemming is met de functie.

 • het federaal geschiktheidsattest voor het basiskader (of recent tewerkstellingsattest bij een andere hulpverleningszone).*

 

*Bij voorkeur bezorg je ons de kopie van het federaal geschiktheidsattest voor het basiskader (sportproeven max. 2 jaar oud op datum van je kandidaatstelling) samen met je kandidatuur. Ten laatste bezorg je dit vóór aanvang van de mondelinge proef.

 

Belangrijke data

Deze data zijn belangrijk, niet enkel tijdens het sollicitatieproces, maar ook bij je start als vrijwillig brandweerman in Brandweer Zone Rand. Houd er al zoveel mogelijk rekening mee in je agenda bij bijvoorbeeld verlofplanning of gesprekken met je werkgever. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

 • Uiterste inschrijvingsdatum: 24 september 2024

 • Mondelinge proef: 23 oktober 2024

 • Aanwervingsonderzoek: in de loop van november en december 2024

 • Passen kazerne- en interventiekledij: in de loop van november en december 2024

 • Start weekopleiding: dinsdag 7 januari 2025

 • Start weekendopleiding: zaterdag 18 januari 2025

Meer informatie: personeelsdienst@brandweer.zonerand.be of 03 205 80 20

Jobs

Meer vacatures in deze zone

Bekijk alle vacatures

Veelgestelde vragen

Bekijk alle vragen