Brandweervrijwilliger

Brandweer Westhoek / Diverse posten / West-Vlaanderen

Solliciteren kan tot: 30 september 2023

Brandweer Westhoek

De zone bestaat uit 22 posten verspreid over 18 Westhoekgemeenten die deel uit maken van de hulpverleningszone: AlveringemDe PanneDiksmuideHeuvellandHouthulstIeperKoekelareKoksijdeKortemarkLangemark-PoelkapelleLo-ReningeMesenNieuwpoortPoperingeVeurneVleterenWervik en Zonnebeke.

Brandweer Westhoek is op zoek naar brandweervrijwilligers via aanwerving met aanleg van een wervingsreserve voor 2 jaar (tot tweemaal verlengbaar met 2 jaar). Een brandweervrijwilliger werkt samen met collega’s van een brandweerwagen. Hij/zij heeft taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de operationele uitvoering en ondersteuning bij interventies en andere opgelegde taken. Daarnaast voert hij/zij de opdrachten uit van de bevelvoerder en meldt hij/zij altijd de bevindingen aan hem. De brandweervrijwilliger hanteert het standaardmaterieel van de brandweerwagens correct en met zorg.

Beschrijving

FUNCTIEOMSCHRIJVING

 • Operationeel medewerker basisfunctie (interventie)
  Deelnemen aan interventies teneinde de operationele doelstellingen van de zone te verwezenlijken.
 • Operationeel medewerker (preparatie)
  Het onderhouden van de fysieke conditie en deelnemen aan oefeningen en opleidingen waardoor men zijn taken kan uitvoeren in alle veiligheid voor zichzelf, collega’s en personen die hulp nodig hebben.

Profiel

AANWERVINGSVOORWAARDEN EN WOONPLAATSVERPLICHTING

Voor de betrekking van vrijwillig brandweerman moet er aan volgende aanwervingsvoorwaarden voldaan worden:

 • Belg zijn of burger van een ander land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte of van Zwitserland;
 • tenminste 18 jaar oud zijn;
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking (aan de hand van een uittreksel uit het strafregister, model 595);
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • in orde zijn met de dienstplichtwetten;
 • houder zijn van een rijbewijs B;
 • houder zijn van het federaal geschiktheidsattest voor het basiskader, middenkader of hoger kader: verdere informatie is terug te vinden via ikwordbrandweer.be

 

Bijkomend moet de kandidaat vrijwilliger in een straal van 8 km vogelvlucht wonen van een brandweerpost. De kandidaat moet hieraan voldoen op het moment van de benoeming.

 

SELECTIEPROCEDURE

 • Een mondeling interview, bedoeld om de motivatie , de inzetbaarheid en de overeenstemming van de kandidaat met de functiebeschrijving en de zone te testen. Dit vindt plaats in oktober 2023 (exacte data en locatie nog te bepalen).
 • Een eliminerend medisch onderzoek (oktober-november 2023) – Klik HIER voor meer details

 

TOELATING TOT DE STAGE EN BENOEMING

De geslaagde kandidaten worden in een wervingsreserve opgenomen en door de zoneraad toegelaten tot de aanwervingsstage in volgorde van rangschikking. De toelating tot de aanwervingsstage is onder voorbehoud van het aantal beschikbare plaatsen in het operationeel personeelsplan.

De aanwervingsstage start op de dag van indiensttreding. De stage begint met het volgen van de opleiding die nodig is voor het behalen van het brevet BO1 (brandweerman) en eindigt 1 jaar na het behalen van het brevet.

De zoneraad draagt de kosten voor het behalen van het brevet. De stageperiode bedraagt 1 jaar voor de stagiair die op de dag van indiensttreding reeds houder is van het brevet.

Om benoemd te worden, moet de stagiair op het einde van de aanwervingsstage houder zijn van het brevet BO1 en voldoen aan de woonplaatsverplichting.

Aanbod

AANBOD

Bruto uurloon (niet-geïndexeerd):

 • € 7,69 als stagiair
 • € 8,86 na afloop van de aanwervingsstage + evolutie in de salarisschaal

 

INTERESSE?

Meer informatie is terug te vinden op vrijwilliger.brandweerwesthoek.be
De kandidaturen worden uiterlijk zaterdag 30 september 2023 gericht aan de personeelsdienst via sollicitaties@brandweerwesthoek.be.

 

Een volledige kandidatuur omvat

 • een motivatiebrief (Noteer hierin bij welke brandweerpost je wenst aan te sluiten),
 • een volledig en recent C.V.,
 • een recent (< 3 maanden op 30/09/2023) uittreksel uit het strafregister (model 595),
 • een kopie van het federaal geschiktheidsattest (FGA). Het FGA moet geldig zijn tot de uiterste inschrijvingsdatum,
 • een kopie van het rijbewijs B,
 • eventuele brandweerbrevetten reeds in het bezit mogen meegestuurd worden.

 

Opgelet! Kandidaturen die onvolledig zijn op de uiterste inschrijvingsdatum (30 september 2023) worden niet weerhouden.