De proeven

De federale geschiktheidsproeven bestaan uit drie modules en
worden georganiseerd in de elf Belgische brandweerscholen.

Er zijn ook hulpverleningszones die deze proeven zelf organiseren. Neem hiervoor contact op met de hulpverleningszone.

 

DE PROEVEN BESTAAN UIT 3 MODULES:

1. Competentietest

Afhankelijk van de graad waarvoor je solliciteert leg je een andere competentietest af.

  • Een competentietest voor het basiskader (graad brandweer m/v/x) leg je enkel af indien je niet beschikt over een diploma of een studiegetuigschrift van het zesde of zevende jaar secundair onderwijs.
  • Een competentietest voor het middenkader leg je af als je wil solliciteren voor de graad sergeant
  • Een competentietest voor het hoger kader leg je af als je wil solliciteren voor de graad kapitein

Wie de competentietest aflegt, moet minstens 50% behalen. Hierna krijg je een attest dat voor onbepaalde duur geldig is.

Als je niet slaagt voor de competentietest, moet je deze opnieuw afleggen. Hiervoor is geen wachttijd voorzien, je kan je meteen opnieuw inschrijven. Ben je, uitgezonderd in geval van overmacht, niet komen opdagen voor de test, dan kan je je pas na 6 maanden opnieuw inschrijven (te rekenen vanaf de datum van het niet verschijnen).

2. Operationele handvaardigheidstest

De brandweer is vooral op zoek naar “handige harry’s en harriëttes” omdat je bij de brandweer vaak technisch materiaal moet gebruiken. De handvaardigheidstest peilt naar de handigheid van toekomstig brandweerpersoneel.

Wat je zeker moet hebben? Een basiskennis van loodgieterij, houtbewerking en elektriciteit. Meten, zagen, boren en iets in elkaar vijzen dus. Je moet twee praktische proeven tot een goed einde brengen. Er is altijd minstens een proef over houtbewerking, gecombineerd met een andere soort proef (elektriciteit, loodgieterij,…). Het kan helpen als je geregeld klust, maar je kan dit zeker ook oefenen.

Je moet zowel slagen voor de eerste als voor de tweede praktische proef. Als je niet slaagt voor één van de proeven, ben je niet geslaagd voor de handvaardigheidstest. Als je slaagt voor beide proeven, krijg je een attest dat voor onbepaalde duur geldig is.

Als je niet slaagt voor de operationele handvaardigheidstest, moet je deze opnieuw afleggen. Ook hier is geen wachttijd voorzien, je kan je meteen opnieuw inschrijven. Ben je, uitgezonderd in geval van overmacht, niet komen opdagen voor een proef, dan kan je je pas na 6 maanden opnieuw inschrijven (te rekenen vanaf de datum van het niet verschijnen).

3. Lichamelijke geschiktheidsproeven

Met de fysieke proeven testen we je lichamelijke geschiktheid op het vlak van uithouding en kracht. In totaal moet je voor negen van de elf proeven slagen, waarbij de eerste twee eliminerend zijn. De volgorde van de fysieke proeven is steeds dezelfde. Slaag je dus niet voor de looptest of het beklimmen van de luchtladder, dan mag je de volgende proeven niet afleggen.

Als je slaagt voor deze proeven, krijg je een attest dat twee jaar geldig is (te rekenen vanaf de datum van het proces-verbaal van de geschiktheidsproeven waaraan jij deelnam). Zes maanden voor het verstrijken van de termijn van twee jaar kan je de geldigheid van je FGA verlengen door opnieuw de fysieke proeven af te leggen. Daarvoor kies je bij de inschrijving voor “Verlenging lichamelijke geschiktheidsproeven FGA”. Je kan deze proeven ook vernieuwen in een andere brandweerschool dan diegene waar je je FGA behaald hebt.

Als je niet slaagt voor de fysieke proeven, moet je deze opnieuw afleggen. Er is geen wachttijd voorzien, je kan je meteen opnieuw inschrijven. Ben je, uitgezonderd in geval van overmacht, niet komen opdagen voor de proeven, dan kan je je pas na 6 maanden opnieuw inschrijven (te rekenen vanaf de datum van het niet verschijnen).

Je federaal geschiktheidsattest

Wanneer je geslaagd bent voor de drie modules van de federale geschiktheidsproeven (de handvaardigheidstest, de lichamelijke proeven en indien nodig de competentietest) ontvang je je federaal geschiktheidsattest (FGA), dat een noodzakelijke voorwaarde is om te solliciteren bij de brandweer.